Home » Blog » Resultaten hersteloperaties VasoVaso kliniek

Resultaten hersteloperaties VasoVaso kliniek

De VasoVaso kliniek presenteerde de eerste resultaten van de hersteloperaties tijdens de bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Urologie. De resultaten over de uitvoering van meer dan 10 jaar hersteloperaties in Doetinchem. 

Het begon als een interesse in microchirurgie. Het herstellen van de zaadleiders is een technisch uitdagende ingreep die daarnaast vele patiënten ook nog gelukkig kan maken met het vervullen van een grote wens: een kind.
Het viel ons op dat er een grote variatie bestaat met betrekking tot de verhalen die er zijn rondom het thema. Diep trieste verhalen, maar gelukkig vooral zeer vrolijke verhalen. Ook de reacties die we verzamelden bleven een bron van inspiratie om hier deze zorg te blijven voortzetten. We hebben in de laatste 10 jaar veel verhalen gehoord, operaties gedaan, teleurstellingen beleefd, maar gelukkig ook heel veel geboortekaartjes gekregen. Het werd tijd om te kijken hoe goed we het eigenlijk doen.

Carolien Sieverink was co-assistent op onze polikliniek. Als deel van haar werk op weg naar een urologische opleidingsplaats besloot ze de resultaten van onze Vasovasostomie eens op een rij te zetten. In 2017 werd ze geselecteerd om op het jaarlijkse Urologencongres haar presentatie te geven. Wij willen een aantal van onze cijfers, uitkomsten van het onderzoek, met u delen.

Doel van het onderzoek was het succespercentage van de vasovasostomieën en te bepalen welke factoren hierop van invloed zijn. Sinds 2004 hebben wij ons op deze ingreep toegelegd en voeren nu jaarlijks ruim 100 vasovasostomieën uit. In de periode van januari 2004 – april 2015 werden er in ons ziekenhuis 720 vasovasostomieën uitgevoerd.
De operatie was een succes als de sperma-analyse na 2-3 maanden zaad laat zien en/of een zwangerschap is ontstaan zonder hulp van IVF/ICSI.
Ook werd gekeken naar de invloed van de volgende factoren op succes:

  • leeftijd van de patiënt 
  • leeftijd van de partner
  • tijd tussen de sterilisatie en de hersteloperatie
  • type ingreep
  • de kwaliteit van het sperma gedurende de ingreep.

Van de 720 patiënten was bij 90% van de patiënten het resultaat van de sperma-analyse, of een opgetreden zwangerschap bekend. De kans op een positieve semenanalyse na 2-3 maanden was 83.5% en de kans op zwangerschap was 60.4%.
De belangrijkste voorspellers voor succes bij de ingreep in ons ziekenhuis zijn de tijd tussen sterilisatie en hersteloperatie en de aard van het sperma tijdens de operatie. Daarnaast geldt de leeftijd van de partner als extra voorspeller voor het bereiken van zwangerschap.

Wij zijn zeer tevreden met deze uitkomsten! Eens te meer blijkt dat het vaak uitvoeren van een operatie aantoonbaar leidt tot betere resultaten. De ingeslagen weg van onze VasoVaso kliniek wordt voortgezet. Wij verwelkomen iedereen voor een gesprek over hun situatie. We verwachten op deze site binnenkort een rekenmodule te kunnen presenteren die u helpt bij het nemen van een beslissing voor deze operatie.

U bent zeer welkom!
Namens het vasovasostomie team

Erich Taubert

Auteur

Redactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *