Uw zorgpad, onze zorg

Slagingskans zwangerschap

Bepaal jullie kans op zwangerschap aan de hand van onze calculator.

Deze kans is gebaseerd op de eerste 720 operaties die we hebben uitgevoerd. Ondertussen is het totaal meer dan 1500 ingrepen.

1

Plannen intakegesprek

Om de mogelijkheden te bespreken van de ingreep kunt u een intakegesprek plannen met de specialist.

Nadat het intakegesprek is ingepland ontvangt u hierover een bevestiging. Het inplannen van een intakegesprek kan via WhatsApp/Mail/Telefoon.

2

Intakegesprek

De intake is het eerste gesprek met de uroloog. Wij luisteren naar u en uw partner. We bespreken uw zorgpad en beantwoorden al uw vragen.

Let op: Aan een intake (dit betreft ook een telefonische intake) zitten kosten verbonden. De kosten voor een intake bedragen rond de €200,-

3

Inplannen operatie

Zo snel mogelijk na het intakegesprek plannen wij uw operatie. U wordt gebeld door onze medewerker om u hierbij behulpzaam te zijn.

4

Screening bij anesthesist

Om de operatie veilig te laten verlopen, vindt er een digitale screening plaats. U kiest dan tussen narcose of ruggeprik. U kunt ook ontslagen worden zonder een bed te bezetten. Dat gaat alleen met een narcose. Na de operatie voelt u niets. Wij verzorgen een pijnblokkade die de gehele dag aanhoudt.

Tijdens dit preoperatieve onderzoek wordt vastgesteld of u de operatie lichamelijk aankunt en welke vorm van anesthesie het beste bij u past. U krijgt informatie die u helpt om hierin te kiezen.

5

De operatie

De operatie betreft een korte opname. U meldt zich nuchter bij de balie van het ziekenhuis op de afgesproken dag/tijd. Vervolgens gaan wij u voorbereiden op de ingreep en bent u binnen een uur aan de beurt. Na de operatie slaapt u even uit en wordt u door uw partner opgehaald van de uitslaapkamer. U verblijft dan nog enige tijd in de lounge tot u zich sterk genoeg voelt om naar huis te gaan.

6

Onderzoek

2 maanden na de operatie verzoeken wij u om een spermamonster op te sturen naar het lab. U krijgt hier materiaal voor mee naar huis. Dit monster wordt onderzocht. Daarna krijgt u per telefoon te horen of de ingreep is geslaagd.

Bij zwangerschap of bevalling stellen wij een geboortekaartje zeer op prijs.

7