DE
Zoeken
Home › Meest gestelde vragen

De 10 meest gestelde vragen

 

1. Wat is de kans op een zwangerschap na deze operatie?

Gemiddeld is de kans op een succesvolle operatie 85%. Dit betekent echter niet dat dit ook bij al deze koppels leidt tot een zwangerschap. Als de operatie succesvol is leidt dit bij ongeveer 50% van de koppels tot een zwangerschap.
Ook de leeftijd en vruchtbaarheid van uw partner spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol.
(De kans op zwangerschap kan u ook berekenen op de homepage van deze website). 

2. Welke factoren spelen mee in de kans dat na de operatie weer levende zaadcellen in de zaadlozing aanwezig zijn?

De kans op succes is afhankelijk van:

 • de methode die gebruikt is bij de sterilisatie;
 • de tijd tussen de sterilisatie en de hersteloperatie;
 • de kwaliteit van het zaad;
 • de genezing van de opnieuw aan elkaar gezette uiteinden van de zaadleider.
    

3. Waarom zou ik de operatie laten uitvoeren door VasoVaso kliniek in het Slingeland Ziekenhuis?

Het behandelteam van de VasVaso kliniek heeft zich gespecialiseerd in deze operatietechnieken en erg veel ervaring met deze ingreep. C.a. 25% van deze operaties in Nederland vindt plaats bij de VasoVaso kliniek. Daarnaast behalen zij uitzonderlijk goede resultaten.

4. Wat is de doorlooptijd van de eerste intake tot en met het herstel na de operatie?

De volledige doorlooptijd van deze behandeling en het herstel zal 4 tot 8 weken duren. Twee maanden na de operatie willen we graag een monster van uw sperma onderzoeken op de aanwezigheid van zaadcellen.

5. Hoe ziet het volledige zorgpad voor de hersteloperatie er uit?

 • Eerste afspraak:
  • Oriëntatie, onderzoek, bespreken operatie en kans van slagen.
  • Pre-operatief spreekuur: gesprek met de anesthesioloog (meestal op zelfde dag als eerste afspraak).
 • Dagopname in het ziekenhuis en de operatie.
 • Controle-afspraak bij de uroloog (niet noodzakelijk).
 • Onderzoeken sperma op zaadcellen (2 maanden na operatie spermamonster versturen).
    

6. Welke ingrepen worden aangeboden bij de VasoVaso kliniek?

Om een sterilisatie te herstellen voert de VasoVaso kliniek drie ingrepen uit:

 • Herstel van de zaadleider d.m.v. een vasovasostomie.
 • Herstel van het veel kleinere overgangsgebied naar de bijbal. Hier is de zaadleider 3-5 keer dunner. Dit heet een vaso-contorsostomie. 
 • Herstel van de zaadleider op de bijbal. Dit is het laatste redmiddel om toch nog een doorgang te krijgen voor de zaadcellen.
    

7. Op welke dagen kan de operatie plaatsvinden?

In principe worden de operaties voor de VasoVaso kliniek gepland op maandag, dinsdag en vrijdag.

8. Welke complicaties kunnen er optreden?

Gelukkig zijn er maar zelden problemen na een vasovasostomie. Na de operatie zal er sprake zijn van zwelling, verkleuring van de huid in het geopereerde gebied en pijn. Maar deze verschijnselen zullen (geleidelijk) afnemen.
Mogelijke complicaties zijn: nabloeding, infectie van de wond en aanhoudende pijn.
Uiteraard bespreekt de arts de risico’s van de operatie met u.

9. Wat kost de behandeling en moet ik deze zelf betalen?

De kosten voor een vasovasostomie zijn € 3.995,- (prijs 2019). 

Geen aanvullende verzekering
Deze behandeling valt niet onder de basiszorgverzekering, dus de kosten moet u in dit geval zelf betalen. U ontvangt binnen enkele dagen na de eerste afspraak een factuur van de VasoVaso kliniek voor dit bedrag. Deze rekening dient u zelf rechtstreeks aan de VasoVaso kliniek te betalen. Het bedrag dient voor de operatie betaald te zijn.

Aanvullende verzekering
Het kan zijn dat u een aanvullende zorgverzekering heeft die de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. U betaalt in dat geval zelf de rekening en dient deze bij de zorgverzekering in voor de (gedeeltelijke) vergoeding. De rekening ontvangt u van ons na de behandeling.

Verwijzing huisarts
Zorg ervoor dat u een verwijzing voor deze behandeling heeft van uw huisarts. Uw zorgverzekeraar zal hier om vragen als u in aanmerking wil komen voor een vergoeding.
Let op: als na het eerste polikliniekbezoek geen behandeling volgt, zijn de kosten € 200,-.
Als u een verwijzing heeft van de huisarts, dan dienen we deze kosten direct in bij uw zorgverzekeraar. Heeft u geen verwijsbrief, dan moet u de kosten zelf betalen.

10. Als ik nog vragen heb, wanneer kan ik dan het beste contact opnemen en kan ik dan ook met een arts spreken?

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op dinsdag tot 21.00 uur.

De beste tijd om contact op te nemen als u vragen heeft is op dinsdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur. De casemanager van VasoVaso kliniek kan waarschijnlijk al veel vragen beantwoorden. Mocht het nodig zijn dan kan zij u ook in contact brengen met een van de artsen.

Tel: (0314) 32 96 99.